^
Dosud jsme nezaznamenali žádné rozporování
jakýchkoliv údajů uvedených v naší knize.